Rapportage belicht stand van zaken in de corporatiesector

Een onlangs gepubliceerde rapportage zoomt in op de stand van zaken in de corporatiesector. Opmerkelijke bevindingen zijn onder andere dat corporaties nog steeds grond kopen zonder bouwbestemming en het aantal dure huurwoningen met ongeveer 75 procent is toegenomen.