Renovatie van daktuin Kunsthal Rotterdam

De renovatie van de Rotterdamse Kunsthal is sinds 15 juli in volle gang. Het pand vertoonde bouwtechnisch en energetisch grote gebreken, die nu worden aangepakt.