Renovatieopgave: traditionele aanpak of ‘one size fits all’?

De omvangrijke renovatieopgave bereikt een hoogtepunt, aangewakkerd door lopende initiatieven zoals de Stroomversnelling. Om de opgave in te vullen innoveert de bouwbranche onder andere met totaalconcepten. Consortia van industrie en leveranciers ontwikkelen concepten en bieden die ook zelf aan. Welke rol is weggelegd voor de verschillende spelers in het veld en in hoeverre is een aannemer nog noodzakelijk in het bouwproces?