Respect

Jaren geleden, toen ik in de VS woonde, was ik aanwezig bij een schoolsportdag van mijn toen 7-jarige dochter. Het was een heel vooruitstrevende school en wat dat als gevolg heeft, werd me duidelijk toen ik tijdens het aanmoedigen van mijn dochters team door een eveneens 7-jarige scholiere op mijn vingers werd getikt. “It is not about winning”, sprak ze me bestraffend toe. Toen ik haar verbaasd vroeg waar het dan wel om ging, zei ze: “About respect and cooperation, of course!” Ik hoor het “duuh” er bijna achter als ik eraan terugdenk.