Rotterdammers willen energieneutraal Blijdorp

Rotterdammers ondernemen actie om de wijk Blijdorp energieneutraal te maken. Ze gaan zelf lokaal groene energie opwekken, waarbij op dit moment de focus op een eerste pilotproject ligt: de verduurzaming van het woningcomplex Van Maanenblok.