Spelregels en afspraken voor de bouw van zorgvastgoed

Op 21 november jongstleden is een nieuwe brochure met spelregels en afspraken voor de bouw van zorgvastgoed gepubliceerd; de ‘Handreiking Kengetallen Zorgvastgoed’.