Strategische samenwerking Raab Karcher en Duurzaam Gebouwd

Raab Karcher en Kennisplatform Duurzaam Gebouwd hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel van de overeenkomst is om kennisdeling omtrent duurzaam bouwen te vergroten en in de bouwkolom te verspreiden, wat duidelijk aansluit op de missie van beide partijen.