Toekomstbestendig gasnetwerk in de Randstad

Een consortium van advies- en ingenieursbureau Grontmij, TU Delft en Stedin, regionaal beheerder van gas en elektriciteit, ontwikkelt een mogelijk alternatieve strategie om huidige gasleidingen binnen de Randstad te vervangen.