Transformatie voormalige vuilstortplaats

Een voormalige vuilstortplaats zou in de toekomst dienst kunnen doen als zonnestroominstallatie. Om de haalbaarheid te toetsen wordt op dit moment onderzoek verricht.