Verborgen kansen van Life Cycle Performance

Tegenwoordig worden ontwerpbesluiten steeds vaker op basis van Life Cycle Costs (LCC) genomen. Terecht, want een helder beeld van de levenscycluskosten brengt duurzaam vastgoed binnen handbereik. Maar hoe volledig is dat beeld als we niet ook de langetermijnprestaties laten meewegen?