Vergunning voor nieuw windpark rond

Rijkswaterstaat heeftt een definitieve vergunning verleend voor windpark Q4 West. Het vergunde park komt 26 kilometer uit de kust te liggen direct achter windpark Q4, waarvan Eneco sinds 2009 een vergunning heeft. Er is nog geen concreet zicht op de realisatie van beide windmolenparken, maar de doelstellingen uit het energieakkoord voor wind op zee bieden […]

Het bericht Vergunning voor nieuw windpark rond verscheen eerst op Duurzaamnieuws.nl.