Verkenning Deense utiliteitsmarkt

Met de oprichting van BAM Danmark verkent Koninklijke BAM Groep de mogelijkheden van de Deense utiliteitsbouwmarkt voor een permanente vestiging.