‘Verplicht energielabel voor utiliteitsgebouwen in 2014’

Nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen moeten per 1 juli 2014 naar verwachting zijn voorzien van een Energielabel. Daarbij moeten de feitelijk gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn doorberekend. Daarnaast moet het label worden afgegeven door een BRL 9500-06 ‘Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen’ gecertificeerde organisatie.