Verworvenheden Nationale Milieu Database

Enige tijd terug verscheen er in CoBouw een verontrustend artikel over de Nationale Milieu Database (NMD), die onvoldoende objectief zou zijn. De schrijver van het artikel, Thomas van Belzen, baseerde zich op een uitgelekt intern rapport.