Vraaggestuurd bouwen maakt Zorgpark Scharn extra duurzaam

In Maastricht wordt momenteel gebouwd aan Zorgpark Scharn. Bij de bouw speelt het duurzaamheidsaspect een belangrijke rol. Niet alleen op het gebied van materialen en energieverbruik, maar ook wat betreft bouwproces en gebruik is duurzaamheid een sleutelbegrip. Het gebouw is ‘vraaggestuurd’ ontworpen. Het betekent dat de toekomstige gebruikers een belangrijke rol hebben gehad bij het ontwerp en de duurzame aspecten.