Wet Milieubeheer – de slapende draak in energiebesparingsland

Eind januari 2014 heeft ECN de grootschalige studie ‘Verbetering referentiebeeld utiliteitssector’ gepubliceerd, waarin ondermeer een inschatting wordt gemaakt van het besparingspotentieel in de bestaande utiliteitsbouw als gevolg van de Wet Milieubeheer. En deze blijken fors te zijn!