Windmolenparken op 11 gebieden

Na overleg met provincies heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen, die geschikt zijn voor grote windmolenparken op het land. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten.